Overnight family like center for boys with developmental intellectual disabilities who are over 14 years

Under the supervision of Alborz welfare

بخش کاردرمانی و توانبخشی

شامل: آموزش مهارتهای زندگی در حد توان و میزان یادگیری پسران، ایجاد و توسعه مهارتهای درکی، حرکتی و عملکرد یکپارچگی حس

بخش حرفه آموزی و آموزش

حرفه آموزی و آموزش ویژه پسران دارای نارسایی هوشی رشدی  بالای 14 سال

نگهداری شبانه روزی از کم توانان ذهنی

مرکز رادمهر یکی از با سابقه ترین مراکز در حوزه ی توانبخشی در استان البرز است که به شکل خانه های کوچک فعالیت میکند

In February 2010 ( Bahman 1398 ) , after a year of administrative follow-up and the issuance of an agreement in principle to establish the Radmehr Rehabilitation Center, a round-the-clock effort was made by Mr. Mahdi Momeni Moghadam and Ms . Fatemeh Hashemi to adapt and equip the center.

آموزش مهارتهای زندگی
توسعه مهارتهای درکی

ناگفته پیداست که این نوع فعالیت بسیار حساس و از جمله مشاغل با مسئولیت پذیری بسیار بالاست که علاوه بر توان فردی ، به صبر ، استقامت ، عشق ، ایمان ، امید ، توکل و … نیازمند است . بالطبع هدف از تأسیس این مرکز تنها خدمت به خلق کم توانی  بود که در تمامی زمینه ی استقلال فردی . کسب مهارت های فردی و اجتماعی . کسب مهارت های مختلف زندگی  . استفاده از موقعیت های رشدی متناسب با توانمندی ها و استعداد های درونی ( هنری . ورزشی  و … ) . اشتغال . ترخیص و حتی ازدواج نیاز به همراهی و همیاری داشتند و البته ناگفنه پیداست که فراموش کردن سختی های  این کار ممکن نیست مگر عشق به این فرشتگان و تلاش برای آنکه شاید به واسطه دعای خیر آنان مسیر ها را برایشان آسان تر و هموار تر سازیم . در حال حاضر تنها مرکز شبه خانواده شبانه روزی ویژه پسران دارای نارسایی هوشی بالای 14 سال در منطقه استان البرز این مرکز بوده که در حال خدمت به جامعه کم توانان از نوع مرزی و آموزش پذیر است .

هدیه ای از آسمان

پس از دریافت پروانه فعالیت ، طبق هماهنگی به عمل آمده با سازمان بهزیستی مقرر شد تا پسران بالای 14 سال یکی از مراکز واقع در تهران که عمدتا سابقه نگهداری در شیر خوارگاه را نیز داشتند به این مرکز منتقل گردند . در ابتدا پذیرش این مساله کمی استرس آور بود به همین جهت هماهنگ شد تا از نزدیک فرزندان فوق را ببینیم ، این دیدار شوق و مهری بس بی نظیر را در دلمان به وجود آورد چون در این دیدار متوجه شدیم که خداوند فرصتی را مهیا کرده تا علاوه بر تحقق آرزوهایمان لیاقت های خود را به درگاه الهی نیز به اثبات برسانیم و این به راستی چیزی نبود جز انتخاب الهی . در حقیقت این خداوند بود که انتخاب کرده بود تا پذیرای میهمانانی خاص باشیم ، میهمانانی که یک وجه مشترک هم داشتند و آن اینکه همگی علاوه بر کم توانی ذهنی و جسمی . مجهول الهویه و فاقد سرپرست بودند، فرزندانی که از بزرگ ترین نعمت دنیا یعنی دستان پر مهر و محبت پدر و مادر محروم شده بودند . اگرچه این امر تقدیر الهی برای آنان بود اما افتخاری بس عظیم برای این مرکز بود تا میزبان میهمانان خدا باشد. پس به ذات مقدس الهی توکل کردیم ، آستین ها را بالا زدیم و پذیرای آنان شدیم و ایمان داریم که دستان خدا در تمامی این مسیر ما را تنها نخواهد گذاشت.

A4

In February 2010 ( Bahman 1398 ) , after a year of administrative follow-up and the issuance of an agreement in principle to establish the Radmehr Rehabilitation Center, a round-the-clock effort was made by Mr. Mahdi Momeni Moghadam and Ms . Fatemeh Hashemi to adapt and equip the center.

Development Plan

Due to the experience gained during several years of service to people with disabilities and according to the needs of society regarding having centers with modern world standards, the executive team of Radmehr Center, thanks to God, was able to purchase land with an area of 1400 meters.

The center intends to build bedrooms, dining halls, prayer houses, playrooms, sports rooms, movie rooms, libraries and green spaces by obtaining the necessary permits and, of course, funding.

Due to the fact that the main current need of children is job, in the development plan of the center, in addition to the development of the building, a workshop construction plan has also been considered.

Due to the lack of financial resources, this project needs the help of charitable donors. Obviously, based on this important  the following perspective can be considered for the future of the center’s development plan.

1_ Prepare the necessary conditions and preparations to raise the level of peace of mind and physical strength of children by holding recreational camps and sports competitions. Raising the scientific level of personnel for quality and professional development. Also, holding educational and cultural camps and classes to strengthen children’s individual and social behaviors.

2_ Use of public and charitable donations in terms of technical, specialized, scientific to improve the quality of the center.

3_ Activities to set up support workshops for the employment and self-sufficiency of children in the path of individual independence, then financial savings, housing purchases and finally leaving center.

4_ Efforts to accelerate the purchase of land and then build and equip the center for the welfare and comfort of children.

5_ Landscaping and creating the  green space even small to relax and play

6_ Update the administrative, service and educational system and bring it closer to global standards.

7_  Equipping the center with medical facilities, including massage devices, physiotherapy to improve the physical condition of the disabled.

8_ Establishment a similar center with the above objectives for the age group under 14 years.