مهدی مومنی مقدم 

بزرگترین معلولیت ذهنی داشتن یک ذهنیت منفی است

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت  /  کارشناسی روانشناسی بالینی 

سوابق شغلی فعلی  :

موسس و مسئول فنی خانه های کوچک رادمهر استان البرز 

روانشناس خانه های کوچک رادمهر استان البرز

روانشناس بیمارستان امام حسین ( ع )

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به شماره ۳۸۰۰۹

عضو انجمن روانشناسی ایران به شماره ۲۵۳۹۳

فعال در حوزه ی کودکان کار 

مشاوره خانوادگی . فردی . شغلی و صنعتی 

مدرس دوره های آموزشی کنترل خشم . مدیریت حل مساله . مهارت فرزند پروری  و …

سوابق علمی : 

 ترجمه مقالات 

۱ . سبک های شوخ طبعی تعدیل کنندۀ ویژگی های شخصیت مرزی و عقاید خودکشی

۲ . این هر دو روش کار می کند . افزایش اعتماد به نفس صریح با استفاده از وظیفه خود ارجاع

۳ . عینیت گرایی اخلاقی و یک خدای مجازات کننده

۴ . میانجی ها و تعدیل کننده های قربانی شدن سایبری . ناامنی روانی . اضطراب و حمایت اجتماعی در کاربران زن فضای مجازی

۵ . درمان اختلال شخصیت ضد اجتماعی ( ASPD ) : توسعه یک روش چارچوب محور

۶ . بررسی کلاس های پنهان کاربران تلفن هوشمند : روابط با آسیب شناسی روانی و استفاده ی مشکل ساز از تلفن هوشمند
۷ . مشخصات . همه گیری . بقاء . سوگواری و زندگی پسا کرونا

دارای گواهینامه پایان دوره :

۱ . درمان بر پایه پذیرش و تعهد (  ACT   )

۲ . درمان بر پایه ذهن آگاهی  ( MINDFULNESS )

۳ . طرحواره درمانی 

۴ . مداخلات روانشناختی در شکست های عاطفی 

۵ . تربیت جنسی کودک و نوجوان

۶ . دوره مناسب سازی معابر شهری جهت افراد دارای معلولیت

۷ . برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر

۸ . دوره یک ساله سوپرویژن بالینی  / مصاحبه . ارزیابی . تکنیک های درمانی و …

سوابق شغلی قبل : 

۱ . بالغ بر پانزده سال سابقه مدیریت در شرکت های صنعتی 

۲ . بالغ بر پنج  سال فعالیت در حوزه ی بازرگانی در راستای واردات و صادرات

۳ . بالغ بر چهار سال مسئول فنی مرکز توانبخشی ذهنی دخترانه 

۴ . بالغ بر چهار سال فعالیت به عنوان روانشناس و مشاور در مرکز مشاوره خانواده 

و ……….