نشانی : البرز . فردیس . شهرک ناز . خیابان بازار چه . خیابان دهم . رو به روی مجتمع لادن ۳ . انتهای بن بست اقدامی . ساختمان رادمهر

دعوت به مساعدت

شما یاریگر گرامی می توانید به صورت حضوری به سرای رادمهر مراجعه کرده و کمک های نقدی خود را شخصا و مستقیما به بخش جلب مشارکت های مردمی سرای رادمهر اهدا نمایید و از همکاران مجموعه “ رسید  ” دریافت نمایید

آدرس : فردیس . شهرک ناز. خیابان بازارچه . خیابان دهم . رو به روی مجتمع لادن ۳ . انتهای بن بست اقدامی . ساختمان رادمهر

تلفن : ۳۶۸۰۵۲۸۳ _ ۰۲۶

مرکز شبه خانواده شبانه روزی سرای رادمهر

ویژه پسران دارای نارسایی هوشی رشدی بالای ۱۴ سال
تحت نظارت بهزیستی استان البرز

نشانی : البرز . فردیس . شهرک ناز . خیابان بازار چه . خیابان دهم . رو به روی مجتمع لادن ۳ . انتهای بن بست اقدامی . ساختمان رادمهر
.