نشانی : البرز . فردیس . شهرک ناز . خیابان بازار چه . خیابان دهم . رو به روی مجتمع لادن ۳ . انتهای بن بست اقدامی . ساختمان رادمهر

دعوت به مساعدت

این مرکز به لطف خداوند منان و با استفاده از الطاف بی دریغ مردم افتخار دارد تا به صورت شبانه روزی جهت نگهداری و توانبخشی در خدمت فرزندان دارای نارسایی ذهنی و جسمی باشد . این مرکز با اهداف خیر و تنها در جهت کمک به این جامعه آسیب دیده و حمایت از کم توانان ذهنی فعالیت خود را آغاز و همچنان با تکیه بر لطف الهی ، نیروی اراده و کمک های مردمی در ادامه این مسیر دشوار مصمم میباشد . لذا از آنجائیکه اکثر کم توانان تحت پوشش این مرکز مجهول الهویه و مابقی بد سرپرست میباشند ، بدیهی است نگهداری و تامین نیازهای آنان مستلزم پشتوانه مالی قوی است که در حال حاضر از توان این مرکز خارج میباشد . به همین منظور خوشحال میشویم تا در صورت امکان از تمامی دوستان و خیرین جهت بازدید از این مرکز از مساعدت و کمک های انسان دوستانه و خیر خواهانه آنان در تمامی زمینه ها بهرمند گردیم

شماره حساب

بانک ملت . حساب جام       ۴۳۳۶۴۴۱۹۰۰       به نام مرکز توانبخشی رادمهر

بانک ملی . حساب سیبا   ۰۱۰۹۲۹۲۳۲۹۰۰۴    به نام مرکز توانبخشی رادمهر

مرکز شبه خانواده شبانه روزی سرای رادمهر

ویژه پسران دارای نارسایی هوشی رشدی بالای ۱۴ سال
تحت نظارت بهزیستی استان البرز

نشانی : البرز . فردیس . شهرک ناز . خیابان بازار چه . خیابان دهم . رو به روی مجتمع لادن ۳ . انتهای بن بست اقدامی . ساختمان رادمهر
.